top of page

Människans och planetens utmaning


Rätt stora ord att ha som rubrik inser jag. Jag anser dock att vi för människans hälsa och för planetens hälsa behöver tänka om inom såväl ”köttindustrin” som ”växtindustrin”. Jag fokuserar på just dessa två områden då jag anser dom vara avgörande viktiga för vår framtid på många sätt. Jag klassar i ”köttindustrin” in alla former av produktion av råvaror och mat från animalier. Inom ”växtindustrin” klassar jag in all produktion av råvaror och mat från växtriket. Detta är såklart att göra det väldigt ”enkelt” för sig men i sammanhanget anser jag att det fungerar.


Vi har under framför allt de senaste 100 åren effektiviserat all form av matproduktion och matkonsumtion så mycket att vi glömt av både hur vi tidigare producerade mat, vad vi åt, hur mycket vi åt, varför vi åt, när vi åt, var vi åt och hur vi åt. Vi har har helt glömt bort hur detta påverkar vår hälsa, våra djur, vår miljö och vår planet - åtminstone om man ser till resultatet. Jorden är idag totalt sett en sjuk planet – sorgligt nog.

Över 50% av jordens befolkning är feta. Livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, cancer, demens och alzheimer har exploderat. Vårt klimat har under dessa 100 åren gått i helt fel riktning och vi upplever problem med översvämningar, torka, stormar och att temperaturen i atmosfären stiger för fort.


Det är dags att se oss själva i vitögat och konstatera att vi gått snett - på flera ställen. Vad har vi då gjort de senaste 100 åren som skiljer sig markant mot hur vi ”gjorde tidigare”? För det första har vi plockat upp merparten av allt ”fossilt bränsle” som funnits ur vår planet. Vi har förbränt denna och för att utvinna energi och då frigjort och släppt ut enorma mängder koldioxid med resultatet att vi idag har ett kraftigt försvagat ozonlager och en medeltemperatur som stiger i en alarmerande takt.

Vi har rationaliserat och effektiviserat all vår matproduktion till max och är idag väldigt långt ifrån den naturliga matproduktion som vi hade förr i tiden med mindre, lokala och växelvisa djur- och växtbruk. Idag är det stora ”effektiva monokulturer” som gäller oavsett om det gäller produktion av djur och djurbaserad mat eller växter och växtbaserad mat.


Vi har kunnat göra detta genom att plöja ner enorma mängder fossilbaserade gödsel- och bekämpningsmedel i våra jordar och vi har även matat våra djur med fokus på maximal utdelning på bekostnad av djurens och växternas hälsa. En ko skall äta gräs och inte konstfoder och en växt mår bäst av naturlig gödsel och inte kemiskt framställt gödningsämne.

Denna ”misshandel” av såväl växter som djur har dessvärre även medfört att vi idag också har ”sjukare jord” än någonsin. Jordens naturliga gödsel, som den behöver för att må bra, är restprodukter (bajs och kiss) som kommer från djuren och människorna. Så har det fungerat i miljontals år. Nu har vi istället en situation där både människor, djur, växter och våra jordar mår illa.


Planeten har under miljontals år tagit hand om sig själv på ett naturligt sätt och djuren och växterna har levt i samklang med den. Detta har även inneburit att våra jordar (det bruna som finns under våra gröna gräsmattor) har mått bra och haft en biolog mångfaöd. Visste du tex att det i en frisk jord lever ett helt ”universum av djur och mikroorganismer” som är helt avgörande för jordens hälsa? Jordens hälsa är i sin tur en förutsättning för växternas hälsa.


Växternas hälsa är vidare en förutsättning för djurens hälsa. I slutändan är djurens hälsa en förutsättning för människans hälsa. Människan har under miljontals år utvecklats till den fantastiska varelse vi idag är tack vare och på grund av detta väl fungerande ekosystem som vi nu alltså håller på att rubba och förstöra...

Med våra monokulturer där vi plöjer ohejdat och trycker ned kemiska ämnen i våra jordar har detta dessvärre lett till att jorden inte har den friska balansen längre och många forskare är eniga om att vi endast har 50-60 års skördar kvar att få uppleva om vi fortsätter på inslagen väg. Och människans framtida hälsa ser dessvärre inte heller så ljus ut om vi ser var som hänt med oss på bara 100 år.


Så vad kan vi göra då? Frågan är såklart inte enkel att svara på men vi behöver verkligen analysera, studera och ta lärdom av varandra brett på jordklotet. Många brinner för frågan och mycket händer redan som pekar på en positiv utveckling. Det bästa är att det går att åstadkomma otroligt mycket på relativt kort tid. En människas hälsa kan vändas på bara några månader med smått otroliga resultat och dessutom med ganska små insatser.


Detsamma gäller våra djur- och växtbruk som med "mindre" justeringar kan vändas i rätt riktning och även här går det att åstadkomma otroligt positiva resultat på relativt kort. Jordar kan tex göras friska igen på på bara några år.


Så det finns gott om hopp och många positiva rörelser är igång runt om på jordklotet. Regenerativt jord- och djurbruk är en sådan ”företeelse”. Egentligen handlar det om att ”gå tillbaka” till hur vi brukade jorden och djuren för 100+ år sedan fast i en kombination med dagens nya teknik och alla de möjligheter människans utveckling har lett till.


Lösningar finns närmare oss än vad vi många gånger tror - t.ex. finns det klara bevis på att djur i samklang med växtproduktion kan vara lösningen inte bara på hälsofrågan för djur och människor utan även vägen tillbaka till en frisk planet. För om vi tvistar för länge om detaljer och blir "religiösa" åt en det ena eller än det andra hållet spelar ju liten roll om slutstationen är en sjuk planet .


I Sverige finns t.ex. Organic Sweden som bland annat jobbar med frågor kring regenerativt jordbruk.


Nedan några länkar till intressanta inslag kring ”regenerativt tänkande”Det är dags att sluta bråka kring om vi skall äta bara kött eller bara växter och istället enas om att båda har sin plats både på jorden och på borden. Människan har funnits med under endast en pytteliten del av jordens miljarder långa historia och både djur och växter har varit avgörande för människoartens utveckling. Låt oss respektera att vi alla är unika och har våra unika behov och olika kost för olika personer är en naturlig del av ekvationen.


Så låt oss fokusera på det stora problemet som handlar om HUR vi gör saker och låt oss ta lärdom av vår historia och dra nytta av vår kunskap för att SKAPA en hållbar framtid – inte bara för oss själva utan även för djuren, växterna, jorden och i slutändan VÅR PLANET. För om vi inte har den som yttersta fokus så kommer vi att vara illa ute om 100 år.


Tankar om en hållbar framtid från en positivt världsmedborgare 🙏💖


Patrik Gamborn

Floda, Sverige

April 2021

78 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 comentarios


Krister Lundgren
Krister Lundgren
06 abr 2021

Kloka och insiktsfulla tankar och ord. Tack för dessa! Ser fram emot start 19/4.


Me gusta
Patrik Gamborn
Patrik Gamborn
06 abr 2021
Contestando a

Tack Krister och detsamma 🙏🏻❤️💪🏼 Mvh Patrik

Me gusta
bottom of page