top of page

Microbiome Labs

megaspore.JPG

Låt maten vara din medicin och medicinen vara din mat

Det var Hippokrates läkekonstens fader, som myntade detta uttryck! Han levde 460 f. kr och han skilde den medicinska vetenskapen från religionen och hävdade att sjukdom inte är straff från gudarna, utan snarare en följd av miljömässiga faktorer, mathållning och levnadsvanor.

Mag- tarmsystemet är som ett "rör" 

Du kanske tänker att när du stoppar något i munnen så stoppar du "In det i din kropp". Men faktum är att mag- tarmsystemet är att betrakta som utanför kroppen på samma sätt som huden är det. Det är som ett "rör" som går rakt igenom kroppen men öppning i båda ändar med start i munnen och slutet av röret är ändtarmsöppningen, dvs anushålet. I detta "rör" huserar ett helt ekosystem som till stor del kan liknas vid en regnskog. De kanske viktigaste beståndsdelarna i detta ekosystem är bakterier eller vårt mikrobiom som dom också kallas. Dessa tar så att säga hand pm maten vi stoppar i oss och ser till att den får avsedd funktion och effekt i kroppen.

Mikrobiomet består av miljardtals bakterier men även av olika virus och olika svampar. Alla nödvändiga på olika sätt och för olika funktioner i kroppen. Hos urbefolkningar som masai och hadza (Afrika) med mycket god hälsostatus har undersökningar visat att de har en mycket rikare bakterieflora jämfört med västerländska befolningar. Deras bakterieflora är upp till 3-4 ggr mer diversifierad. 

Balans är viktigt och vissa bakterier, virus och svampar kan dessutom vara skadliga i sig och andra fall skadliga i för stora mängder.

I magen sitter 70% av vårt immunförsvar

Du kanske hört talas om att i magen finns över 70% av immunförsvaret. Detta är forskare överens om därför börjar man inse att maten vi stoppar i oss spelar en mycket viktig roll. Vissa födoömnen, som tex socker, föder dessutom fel typ av bakterier och virus. Du kanske har hört talas om "de goda och de onda bakterierna" i magen och socker föder just det onda. Syrade (fermenterade) matvaror som yoghurt och surkål tex föder istället de goda bakterierna.

Maten räcker inte alltid till näringsmässigt

Dessvärre är såväl näringsinnehåll som bakteriekultur i dagens mat inte alls lika hög och rik som den var för 50-100 år sedan. Detta beror till till del på att jorden som maten odlas i och föds upp på inte är lika näringsrik som den var förr. Detta beror till största del på att mat idag odlas i sk monokulturer med endast en gräda i taget (tex ris, majs, vete, soja) och dessutom besprutas. Detta 

Funktionskraft söker ständigt intressant ny kunskap och verktyg som kan stötta på din hälsolånga livsresa.  Microbiomes "Total Gut Restauration" kan då vara ett hjälpmedel. Vi håller nu själva på att testa programmet som fått mycket positivt respons under de senaste 5-6 åren. En av grundarna av företaget är Kiran Krishnan som anses vara en av världens ledande forskara inom "the microbiom" som är ett område som forskning visat mycket stort intresse kring det senaste decenniet.

 

Så här skriver Microbiome Labs om sin huvudprodukt:

 

MegaSporeBiotic™ is a 100% spore-based, broad-spectrum probiotic clinically shown to maintain healthy gut barrier function. This unique all-spore formula effectively RECONDITIONS the gut by promoting microbial diversity and maintaining key health-promoting, commensal gut bacteria. MegaSporeBiotic™ boasts a 5-year shelf-life, does not require refrigeration, and maintains efficacy during antibiotic therapy.

Microbiome Labs, originally founded as Physicians Exclusive, is a provider of nutritional supplements focused on digestive health that are available exclusively to qualified healthcare practitioners and their clients.

Our products are formulated to address digestive and immune health issues. Examples of our supplements include our popular 100% spore formula probiotic MegasporeBiotic 

Microbiomes produkter kan endast köpas med referens till en praktiserande hälsocoach varav Funktionskraft är en. Ansök om ett konto hos Microbiome Labs via länken här 

Läs mer om desas huvudprodukt MegaSporeBiotic här

bottom of page