top of page

Den Metabola Pandemin

Uppdaterat: 6 apr. 2021


"Det största hotet mot en hållbar framtid" - bok utgiven av Lars Bern under 2018


I filmen nedan presenterar Lars Bern sin bok och beskriver grundligt "Den Metabola Pandemin" som härjar över hela världen idag. Jag tycker att alla borde se / lyssna på detta filmklipp då det ger en väldigt bra beskrivning av hur människans kost utvecklats och förändrats under ca 40.000 år och hur kost och hälsa är väldigt tätt sammankopplade. Det är rätt "jobbig" kunskap att ta in då det ligger nära till hands att känna sig lurad av en livs- och läkemedelsindustri bidragit till att mänskligheten (framförallt i västvärlden) successivt blivit allt sjukare med åren i kombination med en sjukvård som varit mer intresserad av att bota symptom än de verkliga orsakerna och bakomliggande problemen till sjukdoma.


Lars Bern är även en av grundarna till "Riksförbundet för metabol hälsa" för er som är intresserade av mer information och kunskap om kroppens metabolism.


Så här beskriver Lars Bern sin bok på Akademibokhandelns webbplats:


"Den metabola pandemin Mänskligheten upplever just nu en pandemi av metabol sjuklighet som redan påverkar uppåt halva jordens befolkning. Av alla olika problem på grund av människans påverkan på livsmiljön, är denna pandemi den allvarligaste. Hälsa och livskvalitet för flera miljarder människor är skadad och omfattningen av skadan ökar snabbt.


Pandemin skördar redan hälften av alla förtida dödsfall i världen och hotar hela sjukvården med överbelastning. Orsakerna bakom den metabola pandemin är förändringar i den för oss människor naturliga livsmiljön under 1900-talet som plötsligt gör oss överviktiga och sjuka. Den viktigaste förändringen bakom pandemin är kostrelaterad, men även det ökande bruket av medicinska substanser spelar en viktig roll. Pandemin började i USA under 1900-talet med industrialiseringen av matproduktionen. Den tog på allvar fart där omkring år 1980, för att sedan sprida sig över nästan hela världen som en löpeld. Sjukligheten börjar oftast med att människor blir överviktiga och/eller utvecklar diabetes-2. Dessa tecken på sjukligheten kan redan spåras hos uppemot två miljarder av alla vuxna människor. Omkring 40 miljoner människor dör i förtid varje år på grund av metabola sjukdomar. Större delen av mänskligheten lever idag i länder där övervikt och fetma orsakar långt fler dödsfall än undernäring.


Pandemin sprider sig nu snabbt även bland barn och ungdomar. Redan beräknas över 40 miljoner barn under fem år och 340 miljoner barn mellan fem till nitton år vara överviktiga eller feta. Detta gör även att diabetes-2 kryper neråt i åldrarna. Den här boken analyserar bakgrunden till den metabola pandemin och visar på dess underliggande orsaker och vad som kan och bör göras för att stoppa den. Utgångspunkten för analysen av problemet är hur vår livsmiljö förändrats de senaste 100 åren. I nästa steg försöker boken besvara frågorna om vilka specifika förändringar i livsmiljön som triggat igång pandemin, för att försöka besvara frågor om hur pandemin skall kunna hejdas."


Att jag är intresserad av området beror dels på att jag levt med flera av dessa ”obotliga” sjukdomar under en stor del av mitt liv som på att jag under de senaste åren befunnit mig på en "hälsoresa" som bl.a. lett till att jag idag är helt fri från astma och en rad andra åkommor där kosten (lågkolhydratkost) till största delen ligger bakom min förbättrade hälsa.


Jag letar hela tiden vidare och lär mig mer och mer och upptäckten av Lars Berns bok och föreningen hans startat är en viktig upptäckt. Mer om min resa finns att läsa här.

300 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Filmtips

1 Comment


Peter Nyborg
Peter Nyborg
Aug 29, 2020

Jätteintressant! Mycket kände jag till men också mycket nytt.

Like
bottom of page